Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.4.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.4.2023. Budowa elektroenergetycznej sieci nN oświetlenia ulicznego polegająca na posadowieniu dwóch stanowisk słupowych z oprawami oświetleniowymi typu L E D . Oświetlenie będzie zasilone przewodem napowietrznym typu AsXSn o długości lOOm
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu