Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II. 7843.5.67.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Nagłowice, ul. M. reja 9, 28-362 Nagłowice


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nagłowice, ul. M. reja 9, 28-362 Nagłowice
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.67.2019 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, dz. nr 940/4 Nagłowice
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu