OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.17.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.17.2022. Budowa 35,4m kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752, tj. włączenia budowanej kanalizacji D-40 w ul. Piłsudskiego do istniejącej kanalizacji deszczowej D-40 w ul. Kieleckiej
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu