Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.94.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.94.2022. Budowa przepompowni ścieków w pasie DK9 w ramach BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W PASIE DROGI DK9 W M. OPATÓW OD KM 84+260 DO KM 84+710 SL. PRZEJŚCIE POD DROGA W KM 84+550 - inwestycja na działce o nr ewid.I988/5 obręb 0001 Opatów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu