Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.16.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.16.2021 - budowa sieci kablowej w pasie DW nr 761 w km od 2+410 do 2+520, na działkach 29/3, 145/50, 173/1, 174/1, 176/3, 272/1, obręb 0019, gm. Kielce.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 09.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.