Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.28.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 LUBLIN


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 LUBLIN
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.28.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej nn w DK S7, w km 0+167 - 0+179,8, ul. Piłsudskiego, Skarżysko Kamienna, dz. nr 101/1 .
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 04.01.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu