Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.47.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Chmielnik, pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Chmielnik, pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
Opis projektowanego obiektu/adres
Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchowola gm. Chmielnik, na działce nr 295/1,obr.0019, jedn. ewid. 260404_5
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 25.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.