Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.67.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.67.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI MSC. BASZOWICE GM. NOWA SŁUPIA, L I N L NAPOWIETRZNA NA CZTERECH SŁUPACH WIROWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 103/133MB
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu