Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.48.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci gazowej ś/c w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 km 70+658 - 70+688,5 na działce nr 916 w msc. Rudniki
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 25.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu