Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.41.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PGE Dystrybucja S.A., Lublin, ul. Garbarska 21a


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., Lublin, ul. Garbarska 21a
Opis projektowanego obiektu/adres
Przebudowa linii elektroenergetycznej nN w DK nr 74, dz. 1151/1 Maruszó, gm. Ożarów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
zmiana zakresu zgłoszenia - przeniesiono pod znak: IR.II.7843.1.186.2019