Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.22.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PSG Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.22.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 754 w km 3+863 do 3+917, na działce 43/1, obręb 0022, gm. Ostrowiec Świętokrzyski.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 23.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.