Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.743.5.73.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.73.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec:Chwalibogowice i Kraśniów PRO8 od km 282+800 do km 283+530
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu