Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.47.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PKP LHS Sp. z o.o. ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PKP LHS Sp. z o.o. ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej z przyłączami m. Staszów
Wniesienie sprzeciwu /data/
w dniu 29.10.2019r. wydano decyzję sprzeciwu nr XXXVII/D/2019
Informacja o braku sprzeciwu