Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.58.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci wodociągowej długości 3,8mb na terenie zamkniętym w m. Skarżysko-Kamienna
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu