Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.11.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.11.2020 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c na działce nr ewid. 171/112, obręb 0024 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce.
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 16.03.2020r. wydano decyzję spzreciwu Nr 6/D/2020
Informacja o braku sprzeciwu