Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.64.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa linii energetycznej oswietlenia w ciągu DW 756, Stopnica miasto
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu