Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.57.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG Sp. z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Kielcach


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp. z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Kielcach
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.57.2019 Budowa odc. sieci gazowej ść w pasie DK 74 Opatów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 29.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu