Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.34.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Brody


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Brody
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.34.2019 Budowa sieci kanalizacji sanit. w pasie DK nr 9 Lubienia
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 12.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu