Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.58.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Polski Koncern naftowy Orlen s.a., ul. Chmielników 7, 09-411 Płock


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polski Koncern naftowy Orlen s.a., ul. Chmielników 7, 09-411 Płock
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej w DW nr 750 ul. Turystyczna, Zagnańsk
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 21.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu