Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.52.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.52.2021 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w km 41+266 do 41+905 wraz z budową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Starachowice.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu