OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.18.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.18.2022. GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn40 Ciśnienie robocze do 0,5MPa, zakres i sposób wykonania robót: według załączonego projektu. ODCINEK A-B (W KOMPETENCJI WOJEWODY) o długości l,2m. W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 42 W od KM 265+245 w msc. Starachowice
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu