Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.58.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Chęciny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Chęciny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.58.2021 - budowa odcinka kanalizacji deszczowej w pasie DW 762 w km 16+970, na działkach nr ewid. 892/1, 1566 i 1567, gm. Chęciny.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 24.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.