Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.1.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.1.2023. Budowa odcinka napowietrznej linii oświetlenia drogowego (przewód izolowany AsXSn2x25, jedno przęsło 32,6m), jako części oświetlenia drogi gminnej nr 319009T. Budowa stanowiska słupowego 1-szt. (słup strunobetonowy wirowany typu E-10,5/4,3) na działce (nr ewid. 1216/5) stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej DW764.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu