Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.12.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.12.2016 Rozbudowa linii energetycznej nn - oświetlenie uliczne ul. Stokowiec,
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 22.09.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu