Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.1.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z.o.o., ul. Poleska 37, 25-325 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z.o.o., ul. Poleska 37, 25-325 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.1.2021 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w pasie drogi krajowej nr 73, na działce nr 189/44, obręb 0011, jedn. ewid. 266101_1 Kielce.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 5.02.2021r. zawiadomiono o braku uwag