Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.13.2017 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spólka z o.o., ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spólka z o.o., ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.13.2017 Budowa sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach, działki obr. 0007.
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 25.04.2017r. zgłoszenie wycofane
Informacja o braku sprzeciwu