Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.4.2017 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.4.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW 786 , dz. nr 441/1, 449/1, 461/1, 462/1, 487/1, 768, 703/5 obr. 0009 Promnik
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 22.02.2017 zgłoszenie zostało przyjęte bez uwag