Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.24.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
Opis projektowanego obiektu/adres
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Legionów, dz. nr 1995/1 Opatów, DK nr 74
Wniesienie sprzeciwu /data/
Decyzja Nr XIV/D/2018 z 15.05.2018r.
Informacja o braku sprzeciwu