Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.35.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PGE Dystrybucja S.A. O. Skarżysko-Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. O. Skarżysko-Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa linii nN 0,4kV - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Jędrzejów w pasie DK nr 9
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 29.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu