Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.28.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00874 Warszawa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00874 Warszawa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.28.2022. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa w msc. Sandomierz
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu