Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.25.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.25.2020 Budowa sieci energetycznej nn, DW 744 Starachowice, ul. Wyszyńskiego
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu