Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.71.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.71.2021- budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej nr 79 w km 281+114, na działkach 78/5, 78/6, 78/9, obręb 0017, gm. Opatowiec.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 04.08.2021 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie.