Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.9.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Danuta Grzybowska, 25-512 Kielce, ul. Warszawska 5/30


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Danuta Grzybowska, 25-512 Kielce, ul. Warszawska 5/30
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.9.2016 Budowa sieci wodociągowej w DW 765, ul. Cmentarna w Chęcinach, km 17+740.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 30.08.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu