Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.56.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., O. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., O. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.56.2019 Budowa sieci gazowej ść. w DW nr 777, km 5+862 w Dwikozach
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 4.11.2019 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.