OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 189 - Opady marznące, Oblodzenie Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.81.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.81.2022. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Żeromskiego gm. Strawczyn. Przejście pod ul. Żeromsidego - droga Nr 748 w km 0+408
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu