Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.31.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.31.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków , dz. nr ewid. 853/10 obr. 03 Sędziszów - teren zamknięty PKP.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 12.01.2017 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu