Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.42.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w pasie DK 42, dz. nr 195 w msc. Błaszków gm. Stąporków
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 13.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.