Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.46.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja s.a., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja s.a., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
Opis projektowanego obiektu/adres
Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN w msc. Dębska Wola gm. Morawica
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 9.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu