Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.4.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PSG Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddzi. Zakład Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddzi. Zakład Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa gazociągu i przyłączy ść. w DW nr 763, k. 4+790 - 4+680, w msc. Brzeziny , ul. Chęcińska
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 11.03.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu