Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.105.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.105.2021. BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM DK NR 9 W M. SULISŁAWICE GM. ŁONIÓW
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu