Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.76.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Nowiny, ul. Białe zagłębie 25, 26-052 Nowiny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowiny, ul. Białe zagłębie 25, 26-052 Nowiny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.76.2022. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR O ŚREDNICY dnl25MM PEIOO S D R l l , DŁUGOŚCI 85,2 M I GŁ. 1,60-170 M W MSC. ZAGRODY.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu