Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.8.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.8.2020-Budowa sieci nN w DW 766 na km 22+087, działka 358/3, obręb 0026 Podłęże, 260804_5 Pińczów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 13.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.