Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.60.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej Busko Zdrój


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej Busko Zdrój
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.60.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie DK 73 Szczeworyż
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 05.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.