Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.46.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Kielce, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Kielce, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żytniej w Kielcach
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 22.08.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu