Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.31.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PSG sp. z.o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.31.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 752 w km między 15+892 a 17+181, na działce nr ewid. 2978/1, gm Bodzentyn.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 23.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.