OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90 - Burze z gradem Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.75.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z o.o. w Tarnowie, Odzdział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z o.o. w Tarnowie, Odzdział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.75.2019 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DW nr 762 , km 6+837 - 6+883 Kielce, ul. Jeziorko
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 14.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu