Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.17.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG Sp.zo.o. w Tarnowie, Oddział Zakłąd Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp.zo.o. w Tarnowie, Oddział Zakłąd Gazowniczy w Kielcach 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.17.2020 - Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c w pasie DW nr 762, dz. nr ewid. 189/45 Sitkówka-Nowiny
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 12.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu