Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.55.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 3, 25-303 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 3, 25-303 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa linii oświetleniowej ul. Krakowska Kielce, DW nr 762
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Zawiadomiono o braku sprzeciwu 06.11.2018r.