Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.102.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.102.2021. „Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Konary Kolonie gmina Klimontów" - polegająca na budowie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica - Ciszyca w km 7+421 strona prawa w msc. Konary Kolonie
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu