Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.96.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zaldad Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zaldad Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.96.2021 Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Zakres dotyczący zgłoszenia: Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dn110PE długości 36,5 m w pasie drogi krajowej nr 73 w lan od 15+440 do 15+476,5
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu